Select Page

Foto: Knut Utler

Inger Marie Lien Rust – Kveding
Inger Marie Lien Rust er født 1970 og er i fra Gol. Hun jobber i barnehage på Gol der hun driver mye med sang og tradisjoner. Inger Marie underviser også i kveding på Gol kulturskule. Hun har drevet med kveding fra hun var liten og læremesteren var tanta Gunnlaug Lien Myhr

Åsmund Jøtun Fauske(bilde) – Hardingfele
Åsmund tok opp fela og byrja å spele hardingfele då han var 9 år gamal.
Storspelemannen Øyvind Brabant frå Garnås var den fyrste læremeistaren, som vart ein stor inspirasjon.
Egil Syverbråten, Olav Luksengard Mjelva og Arne Anderdal må og nemnast som viktige inspiratorer for Åsmund.
Dei seinare åra har han vore mykje hjå Numedølen Knut Myrann som er busett på Nesbyen, som har vore ein god ven og støttespelar.

Åsmund har dei siste åra gjort det skarpt på både landskappleikar og lokalkappleikar, og nærmar seg etterkvart A-klassa.
Du vil få høyre drivande hallingspringarar, og lauslåttar på ulike stille.