Del

Nesbyen

 

Nesbyen er et tettsted og administrasjonssenteret i Nes kommune i Hallingdal i Buskerud. Tettstedet har ca. 3500 innbyggere per 1. januar 2016. Det er sagt om tettstedet at det er Norges eneste landsby etter mellomeuropeisk målestokk.

Nesbyen har et kompakt sentrum omkranset av gårdsbruk og jorder. Nesbyen er også sete for sorenskriveren i Hallingdal.

Nesbyen

Gamle Nes
I det som i dag kalles Gamle Nes finnes det bygninger fra en tidligere tid: Gamle Nes er den eldste delen av Nesbyen sentrum. Nesbyen var administrasjonssentrum og bosted for embetsmenn i Hallingdal og her finnes mange bygninger som viser en helt annen kultur og stil enn den som kommer til uttrykk i de mer beskjedne hallingstuene som også finnes i samme område.

I Gamle Nes kan man se Hallingdals første fortau, eller trottoir, som de yndet å kalle det den gangen. Trottoiret ble pusset opp i 1991 i samband med Harald og Sonjas signingsferd gjennom landet. Her bodde prest, sorenskriver og lensmann, og her kom også Hallingdals første butikk. Gamle Nes omfatter i hovedsak bebyggelsen i Nesbyen fra før 1900.

Geografisk strekker området seg fra Hallingdal museum, langs Rukkedalselva til Hallingdalselva og Alfarveien i sentrum av Nesbyen. Gamle Nes består også av enkeltstående gammel bebyggelse utenfor dette området, for eksempel Kirken, Hagaled, Stasjonsbygningen og Mortensløkka fengsel.

Innenfor kommunens grenser finner vi grendene Svenkerud (lengst nord), Haugaplassene, Dokken, Rukkedalen, Liegrenda (med Liodden), Øygardene (med Bromma) og Bergheim (lengst sør). Kommunen har det vesentlige av sine inntekter fra industri, landbruk og turisme.

Kulde- og varmerekord
Det er typisk innlandsklima i denne delen av Norge, kalde vintre og varme somre.Nesbyen innehar Norgesrekorden for høyeste målte temperatur på 35,6 grader, satt den 20.juni 1970 Nesbyen hadde også kulderekorden for Buskerud fylke på – 38,0 grader, satt den 13.januar 1914 inntil 6.januar 2010.

Fjellet
Nesbyen er omgitt av fjell på flere kanter, og det er gode veier til de fleste fjellområdene. Nes kommune har gjennom de siste 15 år blitt en betydelig hyttekommune. Mest kjent er Natten og Mykingområdet, med alpinanlegg og golfbane. Hallingnatten er kommunens høyeste punkt, 1314 moh. Herfra kan en se store deler av Sørøst-Norge, fra Jotunheimen i nord til Gaustatoppen i sørvest.

nes

Samferdsel
Samferdselsmessig ligger byen ved riksvei 7 og Bergensbanen med Nesbyen stasjon. Det er mye turisttrafikk til Nesbyen, først og fremst på grunn av de mange hyttene i kommunen.