Festspillutstilling

Tirsdag 29 mai 2018 kl. 18
Galleri Nystugu

Orfører Tore Haraldset åpner kunstutstilling

Tre generasjoner Bast stiller ut i år.

Ornulf Bast (1907-74)  var en norsk billedhugger, maler og grafiker. Han var en av de ledende norkse billeddhuggere på 1900-tallet. Bast er innkjøpt av alle Norges fremste samlinger, som for eksempel Nasjonalmuseet og Riksgalleriet. Barn har vært en inspirasjonskilde, motivet finnes i monumenter, gallionfigur, fontener, relieff og frittstående skulpturer. Hans egne barn ble i stor grad brukt videre som modeller.

Iselin Bast f. 1950 i Oslo. Fullførte Statens håndverk og kunstindustriskole (SHKS) i 1973. Hun bor og arbeider i Stavern.

Iselin arbeider først og fremst med maleri og fordyper seg i områder hun er nært tilknyttet og som hun har opparbeidet seg en relasjon til gjennom tid.
Hun fokuserer på å likestille de vesentlige elementene i samme motiv, slik at objekter, natur, mennesker eller menneskers spor beholder sine iboende kvaliteter og preges hver for seg for så å skape et rent billedlig uttrykk.
En kan ofte spore en narrativ usikkerhet i bildene og motivene samtidig som stedene og objektene hun visualiserer også fremstår sympatisk og følsomt idet man ser de.
Iselin arbeider frem motiver der alt tilsynelatende får være seg selv slik de er, like viktige og like uviktige.

Eskil von Hanno Bast ble utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim i 2016, under professor Mads Gamdrup. Han er en grunnleggerne av Kunsthall Stavern. I 2017 mottok han Statens Kunstnerstipend fra Kulturrådet.

Hans verk gir seg uttrykk i fotografier og collagebaser billedkunst. Arbeidene blir til som et resultat av materialproduksjonen fra fotografier, funnet materiale og utklipp. Han benytter fotografiet som en måte å dokumentere og observere sin egen og andres tilstedeværelse i verden. Dette tar han med videre og komponerer sammen med utklipp fra opplysningsverker, geografiske oppslag, fakta og- kunnskapsbøker. Fascinasjonen for disse visuelle oppslagsverkene og lærebøkene bruker han i dialog med sine egne fotografier, sammenstiller de, kombinerer de med hverandre og setter sammen en kompleks collage. Ved fremstillingen av disse verkene ønsker han å la bildene føre en dialog med seg selv og med hva de er satt i relasjon til, og i en forlengelse av denne lesning og- tolkningsprosessen spiller tilskueren en viktig del. Hvor en befinner seg i et fritt rom omgitt av informative og fortellende bilder vil de aktiveres på helt forskjellige og individuelle måter.
Denne prosessen er både preget av en konsentrasjon rundt utvelgelse av material og komposisjonen av bildet, samtidig som man kan spore et element av en rask og intuitiv arbeidsmetode.
Eskil gjøre sine utvegelser gjennom kameraet og videre i utplukking og sammensetningen av materialet, og ønsker at tilskueren i sin tur, skal stå fritt til å legge til eller trekke fra i møte med bildene.
Gratis inngang