Del

Barnekarneval, Sceneleuge, Faxe Kondi

Fredag 1.juni kl 17.00

Fra Esso stasjon, til sentrum og ender på Indre torg.

Faxe Kondi er 11 manns-orkester under ledelse av Kari R.Walaker.